Doelstellingen

  • Ondernemingen die lid zijn van VIBNA willen hun activiteiten ontplooien daarbij, rekening houdend met de technische mogelijkheden, met respect voor mens en omgeving en steeds binnen een veilig en economisch verantwoord kader.
  • VIBNA steunt, adviseert en informeert de ondernemingen, begeleidt de aanpak van lokale dossiers inzake veiligheid en gezondheid en fungeert als een verbindingslijn in het overleg tussen de overheid en de bedrijven
  • VIBNA is gesprekspartner voor de lokale en regionale overheden: de gemeenten Antwerpen, Beveren en Zwijndrecht, de provincies Antwerpen en Oost Vlaanderen en de Vlaamse regering.
  • VIBNA streeft naar een voortdurende verbetering van haar activiteiten en competenties, het optimaliseren van synergie-effecten en op een efficiënte manier informatie verschaffen aan alle belanghebbende partijen.
  • VIBNA bewaakt en vergelijkt de mobiliteit, de fiscale/parafiscale druk en de geldende wetgeving tussen de concurrerende industriezones in Europa en werkt op deze wijze mee aan een verdere verantwoorde uitbouw van de Antwerpse Industriezone.

Historiek en realisaties

Sterke groei Antwerpse Haven in jaren ‘60-‘80

Na een sterke expansie in de jaren zestig, kwam er op het einde van de jaren tachtig een nieuwe investeringsgolf op gang in het Antwerps havengebied. Daar kwam ook de noodzaak om die groei te laten gebeuren in harmonie met de omgeving en belanghebbenden. Een aantal bedrijfsleider richtte met dat doel in 1973 de Vereniging van Industriële Bedrijven Noord Antwerpen –kortweg VIBNA, op.

Met dat doel werd door een aantal bedrijfsleiders in 1973 de Vereniging van Industriële bedrijven van Noord Antwerpen, kortweg VIBNA, opgericht.

Veiligheidsdossiers en Medisch Interventieplan

Bedrijfservaring en technische kennis werden binnen VIBNA gebundeld om milieu-, veiligheids-, transport- en infrastructuurproblemen met hoge doeltreffendheid aan te pakken. Deze samenwerking resulteerde in 1973, in de opstelling van veiligheidsdossiers per bedrijf en per productie die ter beschikking werden gesteld van de overheid in 1976.

De werking wordt verder uitgediept en als resultaat van een samenwerking met de provinciale overheden rond industriële ongevallen wordt een Medisch Interventieplan (MIP) uitgewerkt.

Introductie behandelingskaarten

Begin jaren negentig wordt met steun van de provinciale overheid een eerste reeks van behandelingskaarten opgesteld voor toxische producten die in de bedrijven aanwezig zijn. De doelstelling hiervan is om een uniforme behandeling voor ca. 200 producten in kaart te brengen. De kaarten zijn een samenwerking tussen de bedrijfsartsen van de VIBNA ondernemingen en de artsen en specialisten uit de Antwerpse ziekenhuizen. Het initiatief wordt in 1993 beloond met de Europese prijs voor “Gezondheid en Onderneming” . Deze behandelingskaarten worden gedurende de volgende jaren voortdurend aangepast, uitgebreid en verbeterd en zijn voor de gespecialiseerde diensten toegankelijk via de website.

Veiligheidsbeleid tegenover aannemers

In 1992 werkt VIBNA een plan uit voor een veiligheidsbeleid tegenover aannemers. Het uitgangspunt is dat er voor veiligheid en gezondheid geen onderscheid wordt gemaakt tussen het eigen personeel en derde partijen. De aannemer dient de risico’s van de eigen werkzaamheden te beheersen, terwijl de opdrachtgever informatie en instructies dient te geven over de bedrijfsomstandigheden die de risico’?s voor de aannemers kunnen beïnvloeden. Het plan wordt in 1993 een auditsysteem voor aannemers en contractors en in 1996 wordt het eerste veiligheidspaspoort ontwikkeld in samenwerking met het provinciaal veiligheidsinstituut (PVI).

In de daarop volgende jaren wordt een eenvormig vergunningssyteem ontwikkeld, gebruik makend van de kennis en competenties van de VIBNA bedrijven, voor de uitvoering van onderhouds- en montagewerken (1996-2005).

Rob Kruitwagen

Voorzitter

Indaver NV

Contacteer via e-mail

Koen Verlackt

Voorzitter werkgroep veiligheidsbeheer

Ineos

Contacteer via e-mail

Dr. H. Degoes

Voorzitter werkgroep arbeidsgeneeskunde

Mensura VZW

Contacteer via e-mail